เที่ยวป่า ยอดเขาสน กำแพงเพชร

June 12, 2017 admin 0

การเดินป่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและเป็นที่สนใจของหลายๆ คน ซึ่งในประเทศไทยมีสถานที่มากมาย อยู่ในจังหวัดต่างๆ ให้เราได้ทำกิจกรรมนี้ สถานที่เดินป่าที่จะแนะนำในวันนี้นั้นอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อว่า ยอดเขาสน ค่ะ กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะกับการเดินป่าอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งการเดินทางไป ยอดเขาสนนั้น จะเริ่มจาก ประตูหิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นยอดเขาและถือว่าเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นพัฒนาป่าเขาสนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมมือกันทำทางขึ้นยอดเขาจนสำเร็จ สามารถทำการเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2527 ก่อนที่กรมป่าไม้จะประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า […]